Een onderzoek naar het syndroom van Cushing

Cushing is een aandoening die de gezondheid, de vitaliteit en het uiterlijk van uw hond ernstig aantast. Historisch bekend als hyperadrenocorticisme of de ziekte van Cushing. Het is een van de meest voorkomende endocriene aandoeningen, die meestal voorkomt bij honden van middelbare leeftijd en ouder.

Honden met Cushing produceren te grote hoeveelheden cortisol - een belangrijk hormoon dat de stofwisseling van het lichaam helpt regelen. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor andere organen en voor het vermogen van het lichaam om zichzelf te reguleren.

Een onderzoek naar cortisol

Cortisol wordt geproduceerd door twee kleine klieren naast elke nier, die de bijnieren worden genoemd. Een hormoon genaamd ACTH regelt de productie en afgifte van cortisol door de bijnieren. ACTH zelf wordt geproduceerd door de hypofyse - een klier ter grootte van een erwt aan de basis van de hersenen.

De concentratie cortisol in het bloed van een gezonde hond varieert als de vraag van het lichaam naar cortisol fluctueert. Bijvoorbeeld tijdens een periode van stress of ziekte wordt de productie van cortisol door de bijnieren verhoogd. Zodra de periode van stress voorbij is, keert de cortisolconcentratie in het bloed terug naar normaal.

Cushing wordt veroorzaakt door een tumor in de hypofyse

Zoals hierboven vermeld, bevindt de hypofyse zich aan de basis van de hersenen en is verantwoordelijk voor de productie van ACTH, waardoor de bijnieren cortisol produceren.

Bij de meeste honden met Cushing (80%-85%) ontwikkelt zich een kleine tumor in de hypofyse. De meeste van deze tumoren worden geclassificeerd als goedaardig of niet-kankerachtig - wat betekent dat ze niet binnendringen in nabijgelegen weefsel of zich verspreiden naar andere delen van het lichaam en minder dan 1 cm groot zijn.

De cellen van deze tumor produceren overmatige hoeveelheden ACTH, die op hun beurt leiden tot overmatige productie van cortisol.

Cushing veroorzaakt door een tumor in de bijnier

Bij de overige 15%-20% van de honden wordt Cushing veroorzaakt door een tumor in één (of zeer zelden beide) van de bijnieren. Wanneer het syndroom van Cushing wordt veroorzaakt door een bijniertumor, is er een groter risico dat de tumor kankerachtig is en daarom kan uw dierenarts u tests aanbieden om na te gaan welk type tumor uw hond treft.

Rehabilitatie door behandeling

Ongeacht de oorzaak van het syndroom van Cushing is het resultaat altijd hetzelfde: er wordt meer cortisol geproduceerd dan het lichaam nodig heeft. Dit resulteert in de langzame ontwikkeling van een combinatie van klinische verschijnselen die met de aandoening in verband worden gebracht.

Er is een behandeling beschikbaar die de overmatige cortisolproductie bestrijdt en voor de meeste honden is de prognose zeer goed. Hoewel ze bij de diagnose vaak ouder zijn, zijn er veel meldingen van honden met Cushing die een lang en gelukkig leven leiden.

Het is moeilijk te weten of het syndroom van Cushing pijn veroorzaakt bij onze honden. Bij mensen wordt pijn niet genoemd als een veel voorkomend klinisch teken. Maar stemmingswisselingen, zoals zich depressief of angstig voelen, zijn een bekend teken van Cushing bij mensen.

Omdat huisdieren ons niet kunnen vertellen hoe ze zich voelen, is het belangrijk dat als er een vermoeden van Cushing bestaat, hiernaar wordt gehandeld, zodat de negatieve gevolgen van Cushing tot een minimum worden beperkt.

Bij de meeste honden is het niet de tumor die een verandering in het gedrag of uiterlijk van uw hond veroorzaakt, maar is het de toename van cortisol die de grootste impact heeft.

In zeer zeldzame gevallen kunnen hypofysetumoren groter worden dan 1 cm. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat ze het nabijgelegen weefsel binnendringen, kunnen ze de hersenen binnendringen. Dit kan verschijnselen veroorzaken als ijsberen, ronddraaien en in extreme gevallen toevallen en blindheid. Het is echter belangrijk te onthouden dat dergelijke gevallen zeer zeldzaam zijn, en wij raden u aan met uw dierenarts te overleggen als uw hond een van deze verschijnselen begint te vertonen.

Als bij uw hond een tumor in de bijnier wordt vastgesteld, is de kans op een kankergezwel groter dan bij een hypofysetumor.

Vermoed je symptomen van Cushing?

Detective Ivana Lead heeft bewijs verkregen van Cushing's symptomen. Kijk hoe ze Cushing verdachten zoals Lekkende Lars, Gulzige Gust en anderen ondervraagt over hun symptomen.

Onderzoek symptomen

Het actieve bestanddeel, trilostane wordt gebruikt voor de behandeling van het syndroom van Cushing. Deze medicatie mag enkel door uw dierenarts voorgeschreven worden. Richt je met vragen tot uw dierenarts.